Onze diensten : Advies Naast interim management verleen ik graag advies op het gebied van: Management en organisatie. Personeel: motivering, scholing en

  • <div class='slidertitel'>ONZE DIENSTEN</div><div class='slidertekst'></div>

Advies

Naast interim management verleen ik graag advies op het gebied van:

  • Management en organisatie.

  • Personeel: motivering, scholing en assessment. Tevens begeleiding bij ziekte en re´ntegratie, onvoldoende functioneren, bepalen van rechtspositionele aspecten en outplacement.

Training

Ik bied trainingen aan voor (G)MR-leden. Hierin komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

  • Hoe zorgt u voor een goed functionerende (G)MR?

  • Hoe zorgt u voor een goede verstandhouding c.q. communicatie met het Bevoegd Gezag of hen die het Bevoegd Gezag vertegenwoordigen?

  • De belangrijkste artikelen uit de Wet Medezeggenschap op Scholen en het reglement.

  • De belangrijkste termijnen voor advies en instemming, klachtenregeling en geschillen.

Daarnaast bied ik een training "effectief presenteren" aan.

Coaching

Ik bied (management) coaching aan voor:

  • Beginnende directieleden

  • Bouwco÷rdinatoren

  • Voorzitters (G)MR (effectief vergaderen)

INTERIM MANAGEMENT
ONZE DIENSTEN
ONZE REFERENTIES
ga naar ons twitter account ga naar ons linkedin account
Een selectie van mijn klanten
EBF Versie T 8.0.1
x
close
test